Stress en burn-out reduceren

Lager absenteïsme

Grotere productiviteit

Meer creativiteit

Minder personeelsverloop

Fijnere werksfeer

Stress en burn out op het werk

 

 

Personeelsbevraging

In kaart brengen van stressoren

Individuele en organisatie tips en tools

Merkt u frustratie, overspannenheid en uitval in uw team.?

Via individuele bevragingen bij de teamleden breng ik de prikkels in kaart. Elke medewerker krijgt persoonlijke begeleiding, maar ook de organisatie ontvangt tips en tools om aan de slag te gaan.

Een fijne en open teamgeest, waarbij problemen bespreekbaar zijn zorgt minder personeelsverloop en een grotere productiviteit.

Contacteer me voor meer informatie en een offerte op maat

e-mail of telefonisch 0498 62 71 31